Het belang van verstikking

Nikta EHBO

 

 

 

Eerste hulp kan een verlichting zijn van de nood waarin een persoon met pijn verkeert. Het kan ook een kwestie van leven of dood zijn. Zoals bij elk medisch probleem geldt: hoe eerder u iemand kunt bereiken, hoe beter. Wanneer u iemand probeert te bereiken met eerste hulp, is het belangrijk om de situatie voor ogen te houden. Wat kunt u doen om de persoon uit de nood te verlossen? Hier is geen eenvoudige oplossing voor.

De acties die zouden worden ondernomen als zich een echte noodsituatie zou voordoen, zouden verschillen van de situatie waarin u eerste hulp verleent. Het is belangrijk om realistisch te zijn. Er kunnen verschillende meningen zijn over waar u de persoon heen moet brengen of wat u moet doen, maar er moet een kern van gezond verstand in het spel zijn en het belangrijkste is dat de aanpak veilig, doeltreffend en mogelijk moet zijn. De enige rol die je zou vinden is die van een verzorger. Dat betekent dat je moet oppassen dat je geen behandeling uitvoert zonder de toestemming van de patiƫnt. Het moet duidelijk zijn dat u uw macht niet kunt gebruiken om een behandeling af te dwingen.

Veel mensen verlenen Nikta EHBO zonder zich te realiseren hoe kwetsbaar de persoon is. Ten eerste is het belangrijk om er zeker van te zijn dat u de persoon niet in gevaar brengt. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat u geen stappen onderneemt die hun veiligheid in gevaar kunnen brengen. Het is hier dat veel mensen het spoor bijster raken en misschien terechtkomen in iets wat ze niet willen. Het is hier dat ze een scherpe pijn krijgen die snel aan hun ongemak toevoegt. Het is hier dat een scherpe inname van lucht nuttig zou zijn. Vaak zou de scherpte van de pijn het probleem alleen maar verergeren en het slachtoffer zou in een staat van nood verkeren.

Het is hier dat ze wijd open staan om gewond te raken. Hier verleende eerste hulp kan levensreddend zijn. In feite is dit in veel gevallen de reden voor leven. Hier is het mogelijk de situatie onschadelijk te maken en kan men zelfs slachtoffers helpen stikken. Een van de organen die in kritieke toestand verkeert, is de blaas. Als het slachtoffer intussen alleen nog maar aan het ademen is, kan dit gebeuren. Dit is ook het orgaan dat het slachtoffer in een positie houdt die bevorderlijk is om te kunnen ademen. Als dit gebeurt, kan er een zuurstoftekort ontstaan en de oorzaak kan overbloeding zijn. Dit is iets waar u extra aandacht aan moet besteden als er een kans bestaat dat het slachtoffer hersendood is.

Als het gaat om gevallen van verstikking zijn er enkele punten waar u bijzondere aandacht aan moet besteden. De oorzaken van verstikking kunnen uiteenlopen. Het kunnen eenvoudige dingen zijn zoals iets in je mond stoppen dat groter is dan je kunt doorslikken of als het snoep is. Het kan ook iets zijn waarvoor veel longkracht nodig is, zoals verslikken terwijl je iets doet zoals veel eten. Als de persoon bewusteloos is, zal het ook moeilijk zijn om het slachtoffer goed te beoordelen. Doe eerst pads in je neusgaten om je Academie te beschermen en zorg ervoor dat de luchtweg vrij is voor je iets doet. Als het slachtoffer bewusteloos is maar niet hersendood, bestaat de kans dat hij of zij naar het ziekenhuis wordt vervoerd om medicijnen, water, bewakingsapparatuur en zuurstof te krijgen. Daarom is het van cruciaal belang dat er een arts bij is met een hospik en chirurgische apparatuur om te controleren of de verstikking is opgeheven. Dit is ook de reden waarom het van cruciaal belang is het slachtoffer gedurende het hele proces in de gaten te houden.

lees meer: