Wat is een crematie

uitvaart Heemstede

 

 

 

 

 

 

De kosten van een crematie variëren afhankelijk van het soort crematiedienst dat u heeft gekozen en de omstandigheden van uw overlijden. De tarieven variëren naargelang de plaats en het soort crematiedienst dat u hebt gekozen. Een van de belangrijkste aspecten van een begrafenis is de keuze van de laatste verzorging. Wat wordt er met uw lichaam gedaan nadat het uit het mortuarium is vrijgegeven? De keuze van de “laatste verzorging” is belangrijk voor de begrafenisondernemer, omdat hij of zij moet beslissen welke regelingen hij of zij wil treffen. Wat is de laatste verzorging? Het gaat om de regelingen achter de schermen voor uw lichaam nadat het uit het mortuarium is vrijgegeven. Vaak zal u worden gevraagd de regelingen voor de komende twee of drie dagen op te geven.

De laatste verzorging is natuurlijk heel belangrijk, maar dit deel van de gids gaat niet over de eigenlijke diensten die u de overledene zult verlenen, maar over de niet-essentiële kosten. Het gaat om uitvaartkosten die al dan niet in rekening kunnen worden gebracht. Als u een dienst voor uw uitvaart hebt gekozen waarover u meer wilt weten, praat dan met de uitvaartondernemers. Berekenen zij een vergoeding voor gedetailleerde rouwarrangementen? Als er geen formele rouwregelingen zijn, maar de begrafenisondernemer de familie bezoekt voor een informeel gesprek, wie betaalt daar dan een percentage van? Een fonds om deze bezoeken te financieren wordt ook vaak gebruikt.

Misschien wilt u weten hoe uitvaartverzorging wordt betaald. De betaling voor diensten verschilt van provincie tot provincie; breng dit eerst in kaart voordat u inlichtingen inwint.

Wanneer zal de begrafenis zijn? Uw laatste regelingen zijn bedoeld om definitief te zijn en zullen normaal gesproken binnen een of twee weken na uw overlijden worden afgerond. Als u meer tijd wilt of de verschillende aspecten van uw leven wilt scheiden, is het raadzaam om een bestemmingsvonnis op te stellen voor uw begrafenis. Meestal hebt u daarvoor een speciale vergunning nodig.

Wettelijk gezien kan, indien u een testament heeft opgemaakt, het verlof voor een begrafenis pas worden verkregen nadat dat testament is opgemaakt en in het testament werkt

Tot tien dagen na uw overlijden (vanaf het tijdstip van overlijden) is er een verplichte periode van drie dagen waarin elke redelijke informant aan de autoriteiten kan worden overgedragen.

U zult gevraagd worden de mortuariumkosten en een andere vergoeding te betalen (in de meeste Europese landen is dat de vergoeding van de begrafenisondernemer) voordat de dienst kan beginnen. De begrafenisondernemer regelt dan alle andere zaken die nodig kunnen zijn.

Waar kan ik uitvaartdocumenten krijgen? De meeste landen beginnen het voor particulieren gemakkelijker te maken om gemakkelijk de essentiële contactgegevens van de overledene te verkrijgen, zodat sommige mensen contact zullen opnemen met hun plaatselijke uitvaartcentrum of een andere begrafenisonderneming.

Er zijn aanzienlijke extra kosten mee gemoeid. Zo kan u worden gevraagd te betalen voor een telefoonregister waarin staat hoe goed u bekend staat, voor de formulieren van verschillende advocaten en kunt u de contactgegevens van verschillende advocaten krijgen voor een gerechtelijke procedure.

Het kan ook zijn dat u een persoonlijke referentie nodig heeft en/of dat u niet uw eigen uitvaartdienst mag regelen.

Er wordt van u verwacht dat u niet meer dan £150 betaalt in het Verenigd Koninkrijk en £1,500 in het buitenland. Indien u een pauper bent, zult u geen herdenkingsdienst mogen huren aangezien vele begrafenisondernemers u deze kosten zullen willen aanrekenen.

Deze kosten omvatten het betalen van een loonbedrijf en om de grenzen van de gezondheid van een persoon te vieren, laten ze het begrafenispersoneel uit andere delen van het land komen om op te ruimen. Meestal heeft dit te maken met Bal Flor strewraul de rouwende reizen.

Weiger ik een begrafenis? Als u een particuliere begrafenis of crematie wilt regelen, zijn er financiële implicaties om dit te kunnen doen. Het is niet alleen een financiële kwestie… vooral wanneer het land waar u woont zijn eigen staatshoofd heeft en geen landsregering of equivalent daarvan.

Een aantal landen heeft dit verboden sinds de recente jaren van burgeroorlog, maar de kosten die hiermee gepaard gaan zouden voor zowat alle mensen de waarde van het sjabloonsterfte overschrijden – aanzienlijk meer dan de kosten van een dienst. Nu er een aantal diensten voor persoonlijke vertegenwoordiging beschikbaar zijn, is de enige keer dat iemand deze kostenramingen betaalt, als hij een brief heeft ontvangen van iemand die beweert daarheen te zijn geleid.

Als u te horen heeft gekregen dat het regelen van een begrafenis een aanzienlijk bedrag gaat kosten, is het sterk aan te bevelen het aanbod af te slaan en pas tot de begrafenis over te gaan als de gemeente dat heeft geregeld. Binnenkort komt er een omgekeerde aanvraagprocedure van het BTO beschikbaar en in extreme gevallen kan het nodig zijn uw huisbaas te vragen in de uitvaart te voorzien, aangezien zij vaak de enige andere optie zijn voor mensen met een laag inkomen.

lees meer: